Избор на Претседател на МЗК
  Предлог програми
  ДОКУМЕНТИ

 

 


ДОКУМЕНТИ
 
1. СТАТУТ НА МАКЕДОНСКОТО ЗДРУЖЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЈА .pdf 131 Kb
2. Записник од годишниот состанок на МЗК 27.09.2017 .pdf 392 Kb
3. Список на членови на МЗК .pdf 1391 Kb
4. Ажуриран список на членови на МЗК .pdf 383 Kb

 

МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЈА
contact@mscardiology.org.mk
ул. Водњанска бр. 17, 1000 Скопје, Р.Македонија
++389 2 3147189; ++389 2 3113116
admin mail