Новости
  Сретски ден на срцето 2017
  Sixth Bulgarian Bifurcation and Complex Coronary Interventions Course
  Heart Failure Awarenes day, Македонија, 2015
  23rd annual meeting of the Alpe Adria Association of Cardiology
  Светски ден на срцето 2013
  Светски ден на срцето 2012
  EAT Course of Advance Echocardiography, 2012
  ФОРМИРАЊЕ НА РАБОТНИ ГРУПИ НА МЗК
 Историја на светскиот ден на срцето во Македонија
 Одбележување на светскиот ден на срцето
 Симпозиум за базична ехокардиографија

 

 


Sixth Bulgarian Bifurcation and Complex Coronary Interventions Course

Драги колеги!

Го најавуваме дводневниот настан кој ќе се одвива во Јануари 2017 година, од 20 до 22-ри, во Софија, Бугарија под наслов:

Sixth Bulgarian Bifurcation and Complex Coronary Interventions Course, 20-22nd January 2017, Sofia, Bulgaria.

Подетални информации за настанот може да добиете следејќи го линкот:

http://www.bulsic.org/sixth-bulgarian-bifurcation-and-complex-coronary-interventions-course/

Во прилог на оваа објава ќе ги најдете:

1. Прелиминарната програма

2. Поканата, и

3. Формуларот за регистрација.

Она што верувам особено ќе го привлече вашето внимание е фактот дека се работи за настан кој не побарува котизација за регистрација и посета на истиот.

Spread the word! Join the meeting!

 
1. Прелиминарна програма .pdf 212 Kb
2. Покана .pdf 252 Kb
3. Формулар за регистрација .pdf 278 Kb

 

МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЈА
contact@mscardiology.org.mk
ул. Водњанска бр. 17, 1000 Скопје, Р.Македонија
++389 2 3147189; ++389 2 3113116
admin mail