Избор на Претседател на МЗК
  Предлог програми
  ДОКУМЕНТИ

 

 


Предлог програми

 

Почитувани колеги

 

Запознајте се со Предлог програмите, биографиите и најтесните предложени тимови – кандидатури за Претседател на Македонското здружение по кардиологија. Редоследот на истите е направен според азбучниот ред на презимето на кандидатот.

1.       Проф. Д-р Љубица Георгиевска-Исмаил

Прилог: Биографија и Предлог програма

 

2.       Д-р Никола Ѓоргов

Прилог: Биографија и Предлог програма

 

3.       Проф д-р Елизабета Србиновска – Костовска

Прилог: Биографија и Предлог програма

 

 

 
1. Биографија Проф. д-р Љубица Георгиевска Исмаил .pdf 383 Kb
2. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА МЗК Проф д-р Љубица Георгиевска Исмаил .pdf 346 Kb
3. Биографија д-р Никола Ѓоргов .pdf 619 Kb
4. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА МЗК д-р Никола Ѓоргов .pdf 215 Kb
5. Биографија Проф д-р Елизабета Србоновска Костовска .pdf 281 Kb
6. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА МЗК-Проф д-р Елизабета Србиновска Костовска .pdf 376 Kb

 

МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЈА
contact@mscardiology.org.mk
ул. Водњанска бр. 17, 1000 Скопје, Р.Македонија
++389 2 3147189; ++389 2 3113116
admin mail