Контакт
  контакт личности

 

 


контакт личности

Проф. д-р Сашко Кедев

Претседател на Македонското здружение по кардиологија

e-mail: kedev@mscardiology.org.mk

 

Проф. д-р Елизабета Србиновска-Костовска

Генерален секретар на Македонското здружение по кардиологија

e-mail: srbinovska@mscardiology.org.mk

 

Асс. д-р Јорго Костов

Благајник на Македонското здружение по кардиологија

e-mail: kostov@mscardiology.org.mk

 

Доц. д-р Марија Вавлукис

Веб администратор на веб порталот на Македонското здружение по кардиологија

e-mail: marija@mscardiology.org.mk

Драги колеги овие меил адреси не постојат, односно се неактивни, поради промени кои настанаа со веб доменот од објективни причини. 

Значи засега секоја од овие личности може да ги контактирате на нивните лични меил адреси, кои ви се познати од мејлинг листата.  

 

 

 

 

МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЈА
contact@mscardiology.org.mk
ул. Водњанска бр. 17, 1000 Скопје, Р.Македонија
++389 2 3147189; ++389 2 3113116
admin mail