Линкови
  Европско здружение по кардиологија
  Европска асоцијација за перкутани коронарни интервенции
  Европска асоцијација за срцев ритам
  Европска асоцијација за превентивна кардиологија
  Европска асоцијација за кардиоваскуларен имиџинг
  Европско здружение за срцева слабост
  Асоцијација за акутна срцева нега
  Значајни линкови

 

 


Европско здружение за срцева слабост

Европското здружение за срцева слабост кое функционира во склоп на Европското          кардиолошко здружение, води медицински веб портал кој е наменет за пациентите. За жал тој е на англиски јазик, поради што во наши услови е генерално не премногу достапен за општата популација. Заради тоа овој портал го препорачуваме на кардиолозите, интернистите кои се занимаваат со кардиолошка проблематика, а особено на матичните лекари како водич кои се прашањата и темите кои треба да ги анализираат со своите пациенти со срцева слабост.

Топло препорачуваме да го разгледате овој веб портал, и да им го препорачате на сите ваши пациенти за кои сметате дека истиот во оваа форма е разбирлив.

 

 

 

МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЈА
contact@mscardiology.org.mk
ул. Водњанска бр. 17, 1000 Скопје, Р.Македонија
++389 2 3147189; ++389 2 3113116
admin mail