Новости
  Сретски ден на срцето 2017
  Sixth Bulgarian Bifurcation and Complex Coronary Interventions Course
  Heart Failure Awarenes day, Македонија, 2015
  23rd annual meeting of the Alpe Adria Association of Cardiology
  Светски ден на срцето 2013
  Светски ден на срцето 2012
  EAT Course of Advance Echocardiography, 2012
  ФОРМИРАЊЕ НА РАБОТНИ ГРУПИ НА МЗК
 Историја на светскиот ден на срцето во Македонија
 Одбележување на светскиот ден на срцето
 Симпозиум за базична ехокардиографија

 

 


Одбележување на светскиот ден на срцето

 

Почитувани,
По повод одбележувањето на Светскиот ден на срцето, Македонското кардиолошко здружение и Фармацевтската компанија Bayer HealthCare,
Ве покануваат на стручен состанок на тема:
НОВИНИ ВО ТРЕТМАНОТ НА КАРДИОВАСКУЛАРНИТЕ  ЗАБОЛУВАЊА
Состанокот ќе се одржи во Хотел АлександарПалас – Скопје, на ден
29 Септември 2011г. (четврток), со почеток во 13 часот.
Состанок е акредитиран од МЛД и ЛКМ.
Дневен ред:
- Отворање на стручниот состанок
- Предавања:
1.Аортна валвуларна реконструкција -актуелни трендови
Предавач: Др. Жан Митрев
Специјална болница по хируршки болести Филип Втори - Скопје
2.Коронарно стентирање или коронарен бај-пас кај пациенти со стеноза на главното стебло или повеќесадовна коронарна артериска болест
Предавач: Проф Д-р Сашко Кедев
Универзитетска клиника за кардиологија- Скопје
3.Кардиохирургија - кардиологија  “Волкот ќе живее со јагнето…“ Исаија 11:6
Предавач: Др. Салис Таџер
Клиничка болница Систина-Скопје
-Дискусија
Ќе ни претставува особена чест и задоволство доколку присуствувате на состанокот, и со тоа се вклучите во одбележувањето на Свестскиот ден на срцето, кој оваа година се одржува под мотото: “Еден свет, еден дом, едно срце”:
 
 

 

МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЈА
contact@mscardiology.org.mk
ул. Водњанска бр. 17, 1000 Скопје, Р.Македонија
++389 2 3147189; ++389 2 3113116
admin mail