Events
  Heart Failure Awarenes day, Македонија, 2015
  Congress 2014
  EVENTS
 European Congress of Cardiology, 2012
 European Congress in Heart Failure
 11 - 13 May - European Day of Heart Failure
 21 Annual Scientific Meeting of Indonesian Heart Association
 Visitting professorship program-cardiology
 II (second) Bulgarian-Macedonian science conferension
 EUROPCR
 CROSSROADS
 SOLACI’11

 

 


II (second) Bulgarian-Macedonian science conferension

 

Dear coulegues!
In adition to the collaboration between the Macedonian and the Bulgarian cardiological societies on the 8th of April, 2011, the II (second) Bulgarian-Macedonian scientific conference was held in the hospital “St. Ekaterina” in Sofija, in the presence of more than seventy doctors-cardiologist, mostly from Bulgaria.
This time the theme of the conference was: Coronary arthery disease in women
In adition is the program of this conferension, on which four cardiologists from Macedonia and the same from Bulgaria had their own presentations, that were followed by a rich and resultful discution.

 II-а Българо-Mакедонска научна конференция

„Коронарна артериална болест при жени”

 
на 08.04.2011г.
От 14:30 до 19:00 часа
 Аудитория УБ” Св. Екатерина”, София
 
Програма I част
Модератори: проф. Донова, проф. Србиновска
 
14:30-14:40ч.   Откриване
                        проф. Т. Донова
14:40-15:00ч. Разлики в сърдечния ритъм при жени и мъже.
                        проф.Е. Србиновска Костовска
15:00-15:20ч. Полови различия в клиничната характеристика на пациенти с коронарна артериална болест.
                        проф. С. Йованова
                        ас. В. Андова
                        доц. М. Вавлукис
16:00-16:30ч. Дискусия
 
Програма II част
Модератори: доц. Миланова, проф. Йованова
 
17:00-17:20ч. Жени и мозъчно-съдови заболявания.
                        проф. Св. Торбова
17:20-17:35ч. Коронарна артериална болест при млади жени.
                        д-р Е. Стайкова
17:35-17:50ч. Биохимични маркери при жени с кардиологичен синдром Х.
                        д-р Св. Цонев
17:50-18:05ч. Тютюнопушене и коронарна артериална болест при жени.
                        проф.Т. Донова, д-р Ст. Найденов
18:05-18:20ч. Клиничен случай и послания за дома.
                        Доц. М. Миланова
18:20-18:50ч. Дискусия и закриване.
                       

  Participation of the macedonian fellows was suported by the Pharmaceutical company “Alkaloid”

 

 

MACEDONIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY
contact@mscardiology.org.mk
st. Vodnjanska nr. 17, 1000, Skopje, R. of Macedonia
00 389 2 3147189 ; 00 389 2 3113116
admin mail