Едукација
  КМЕ (континуирана медицинска едукација)
  "Мала ЕХО школа"
  EAE Teaching Course for Advance Echocardiography

 

 


EAE Teaching Course for Advance Echocardiography

26-th and 27-th of October, Skopje, Macedonia

 

 

МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЈА
contact@mscardiology.org.mk
ул. Водњанска бр. 17, 1000 Скопје, Р.Македонија
++389 2 3147189; ++389 2 3113116
admin mail