Новости
  Сретски ден на срцето 2017
  Sixth Bulgarian Bifurcation and Complex Coronary Interventions Course
  Heart Failure Awarenes day, Македонија, 2015
  23rd annual meeting of the Alpe Adria Association of Cardiology
  Светски ден на срцето 2013
  Светски ден на срцето 2012
  EAT Course of Advance Echocardiography, 2012
  ФОРМИРАЊЕ НА РАБОТНИ ГРУПИ НА МЗК
 Историја на светскиот ден на срцето во Македонија
 Одбележување на светскиот ден на срцето
 Симпозиум за базична ехокардиографија

 

 


23rd annual meeting of the Alpe Adria Association of Cardiology
Драги колеги, 23-тиот по ред годишен состанок на Alpe Adia Association of Cardiology, оваа година се одржува на Блед, Словенија. Крајниот рок за испражање на апстракти е продолжен до 20 април. За сите заинтересирани, следејќи го линкот подолу може да добиете подетални информации, и да испратите свој труд доколку сте заинтересирани: http//:www.aacardio2015.sicardio.org
 

 

МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЈА
contact@mscardiology.org.mk
ул. Водњанска бр. 17, 1000 Скопје, Р.Македонија
++389 2 3147189; ++389 2 3113116
admin mail