Контакт
  контакт личности

 

 


контакт личности

Проф. д-р Сашко Кедев

Претседател на Македонското здружение по кардиологија

e-mail: kedev@mscardiology.org.mk

 

Проф. д-р Елизабета Србиновска-Костовска

Генерален секретар на Македонското здружение по кардиологија

e-mail: srbinovska@mscardiology.org.mk

 

Асс. д-р Јорго Костов

Благајник на Македонското здружение по кардиологија

e-mail: kostov@mscardiology.org.mk

 

Доц. д-р Марија Вавлукис

Веб администратор на веб порталот на Македонското здружение по кардиологија

e-mail: marija@mscardiology.org.mk

 

 

 

 

МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЈА
contact@mscardiology.org.mk
ул. Водњанска бр. 17, 1000 Скопје, Р.Македонија
++389 2 3147189; ++389 2 3113116
admin mail