Статут

Статут на македонското здружение по кардиологија

 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

 

Член 1
Македонското здружение по кардиологија е самостојна стручна, научна и едукативна организација од областа на кардиологијата, ангиологијата, кардиоваскуларната хирургија, епидемиологијата, атеросклерозата, артериската хипертензија и кардиоваскуларната терапија.

 

Член 2
Здружението носи назив “МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЈА”, Скопје со кратенка во понатамошниот текст МЗК, Скопје.

 

Член 3
Седиштето на МЗК е лоцирано на ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија во Скопје, со адреса: ул Водњанска, бр 17, 1000 Скопје, Македонија, тел. 3113-116, факс 3164-134.

 

Кликнете ТУКА за да го превземете целиот статут

Categories:

admin

Напишете коментар