Симпозиум “Кардиоваскуларни сликовни техники и искуствата со КОВИД 19

Почитувани колеги,

Во време на пандемија COVID 19, борејќи се со невидливиот непријател, се надеваме дека сте сите здрави и безбедни. Пандемијата е голем предизвик за сите нас, од различни аспекти. Но, дури и во овој период, едукацијата и размената на знаење е важен дел од нашите животи.

Во име на организацискиот комитет на Здружението на кардиолози на Северна Македонија, задоволство ни е да Ве поканиме да учествувате на нашиот виртуелен Симпозиум “Кардиоваскуларни сликовни техники и искуствата со КОВИД 19”, што ќе се одржи на 3-4 Октомври, 2020 година.

Виртуелниот симпозиум е посветен на младите кардиолози, спецјализанти во тренинг, подржан е од млади и ценети кардиолози од Европа од групата на “HIT – Heart Imagers of Tomorrow”, кои ќе го споделат своeто искуство и знаење за различни теми за сликовните методи во кардиоваскуларната патологија и КОВИД искуствата. Секако, дека ќе ни биде задоволство да имаме и наши учесници на Симпозиумот.

Кардиоваскуларните слики се многу важен сегмент за навремена дијагностика, прогноза и одлука за третман и следење на кардиоваскуларни заболувања Исто така, вашето искуство со КОВИД-19 пандемијата, може да биде тема на вашето предавање, или приказ на случај на Симпозиумот.

Кардиоваскуларните слики се многу важен сегмент за навремена дијагностика, прогноза и одлука за третман и следење на кардиоваскуларни заболувања Исто така, вашето искуство со КОВИД-19 пандемијата, може да биде тема на вашето предавање, или приказ на случај на Симпозиумот.

Ве чекаме со вашата одлука да учествувате на овој Симпозиум,  предизвик за сите нас.

Д-р Елизабета Србиновска Костовска, FESC,FEACVI, FACC

Претседател на Здружението на кардиологија на Северна Македонија

6-ти Македонски конгрес по кардиологија 2019

Dear Colleagues,

 

On the behalf of the organizing committee of the 6th Congress of the Macedonian Society of Cardiology with international participation, I have an honor and pleasure to invite you to participate at the congress, which will be held from the 03-06-th of October, 2019 in Ohrid, Macedonia.

The Congress is for cardiologists, cardiology fellows and other professionalists working in the field of cardiology which may participate in different topics of the cardiovascular medicine. The regional, European and international level experience exchange will enable to follow and accomplish the mission of the European Society of Cardiology, which is also accepted by our society “to reduce the burden of cardiovascular disease”. This congress is an opportunity to exchange the experience on the latest scientific and professional achievements in cardiology and to listen and meet new colleagues from the country and abroad.

One of the main congress topics will be Cardiovascular imaging, which are very important segment for on time diagnosis, prognosis, treatment decision and follow up of cardiovascular diseases. Coronary and structural myocardial diseases treated by percutaneous interventions, heart arrhythmias and peripheral artery disease will be the rest of the topics which will are in the focus of National Congress of the Macedonian society of cardiology.

Coronary artery disease will have its own place, as well as heart failure, cardiomyopathies, preventive cardiology, pharmacotherapy, cardiac surgery, pediatric cardiology and nurse sessions. The latest treatment guidelines of the European society of cardiology will be the aim of each congress sessions.

The congress is composed from plenary sessions from domestic and international experts, symposiums, oral and poster presentations in the area of the contemporary cardiovascular medicine. We are planning a Joint sessions of Macedonian society of cardiology and European society of cardiology (ESC), European Association of cardiovascular imaging (EACVI), European heart rhythm association (EHRA and other Working group of ESC with which we have established closer cooperation.

We welcome you in Ohrid, Macedonia.

Sincerely,
Prof. Elizabeta Srbinovska Kostovska, FESC
President of the Macedonian Society of Cardiology
6th Congress of the Macedonian Society of Cardiology with International participation

www.cardiocongress2019.mk

Конгреси на кардиологија во Р.Македонија

Од осамостојувањето на нашата држава, до денес, Македонското здружение по кардиологија има организирано пет кардиолошки конгреси со меѓународно учество.

Првиот Македонски конгрес по кардиологија со меѓународно учество – 1996
Вториот Македонски конгрес по кардиологија со меѓународно учество – 2002
Третиот Македонски конгрес по кардиологија со меѓународно учество – 2006
Четвртиот Македонски конгрес по кардиологија со меѓународно учество – 2010
Петтиот Македонски конгрес по кардиологија со меѓународно учество – 2014