КАРДИОВАСКУЛАРНИ АСПЕКТИ НА COVID-19

Кардиоваскуларни аспекти за пациентите, здравствените работници и здравствениот систем во тек на COVID-19 пандемија

Овој документ претставува превод на најновите (датум на “pre-print” 20 март 2020 година) збирни информации кои се однесуваат на COVID-19 инфекцијата и кардиоваскуларните аспекти, за пациентите, здравствените работници и здравствените системи. Поради актуелноста на проблемот, оваа “pre-print” верзија е достапна како целосен документ кој се објавува во Journal of the American College of Cardiology, March 2020; DOI: 10.1016/j.jacc.2020.03.031

Превземете го документот со кликање тука…

Categories:

admin

Напишете коментар