Ризик од коморни аритмии при третман со Hydroxychloroquine-Azithromycin за третман на COVID-19 болест

Ризик од коморни аритмии и справување со ризикот, при третман со Hydroxychloroquine-Azithromycin за третман на COVID-19 болест

American College of Cardiology (ACC), на 30 март 2020 објави документ под наслов “Ventricular Arrhythmia Risk Due to Hydroxychloroquine-Azithromycin Treatment For COVID-19”, кој претставува збирен извештај за безбедносните карактеристики на клиничката примена на “hydroxychloroquine-azithromycin” комбинацијата за третман на тешките случаи на пациенти со COVID-19 инфекција. Трудот како pdf документ е достапен, ние ги пренесуваме клучните информации поради фактот што оваа комбинација на третман е прифатена во нашата земја и сметаме дека на ваков начин може да помогнеме во ширење на релевантни информации.

Превземете го документот со кликање тука…

Categories:

admin

Напишете коментар