29ти Септември Светски ден на срцето

Почитувани колеги,

На 29ти септември го одбележуваме Светскиот ден на срцето. Оваа година во многу поинаква реалност во COVID-19  пандемија, грижата на кардиоваскуларното здравје  има уште поголемо значење.

Овогодишната кампања на Светската федерација за срце го замолува светот:

Кардиоваскуларните заболувања се водечка причина за смртност на нашата планета. Пушењето, дијабетот, хипертензијата, обезноста, загадувањето на воздухот се водечките причини за зголемен кардиоваскуларен морталитет.

Во време на COVID-19  пандемија, пациентите со кардиоваскуларни заболувања се соочуваат со двојна закана. Тие се изложени не само на поголем ризик за појава на сериозни форми на заболувањето и компликации, но воедно и се исплашени да побараат навремена здравствена помош за нивните срца.

Вашето срце треба да ја користи….

Вашата глава

За да разберете што е потребно за да живеете здрав живот и соодветно да дејствувате во тој правец, да ги менувате вашите навики за подобар квалитет на вашиот живот сега и во иднина

Вашето влијание

Како индивидуа која ќе биде пример за вашите најблиски и најсакани

Како здравствен професионалец за да им помогнете на вашите пациенти да направат позитивни промени за нивното здравје

Како работодавец да инвестирате во здравјето на срцето за вашите вработени

Како влада да имплементирате политики и иницијативи кои ќе доведат до подобро кардиоваскулатно здравје за целото општество

Вашата емпатија и сочуство

Да гледате над себе и дејствувате во наоски кои даваат подршка на најосетливите социјални слоеви: оние со срцеви болести кои имаат зголемен ризик за време на COVID-19 пандемијата

Посетете ја интернет страната worldheartday.org да дознаете повеќе.

admin