29ти Септември Светски ден на срцето

Почитувани колеги,

На 29ти септември го одбележуваме Светскиот ден на срцето. Оваа година во многу поинаква реалност во COVID-19  пандемија, грижата на кардиоваскуларното здравје  има уште поголемо значење.

Овогодишната кампања на Светската федерација за срце го замолува светот:

Кардиоваскуларните заболувања се водечка причина за смртност на нашата планета. Пушењето, дијабетот, хипертензијата, обезноста, загадувањето на воздухот се водечките причини за зголемен кардиоваскуларен морталитет.

Во време на COVID-19  пандемија, пациентите со кардиоваскуларни заболувања се соочуваат со двојна закана. Тие се изложени не само на поголем ризик за појава на сериозни форми на заболувањето и компликации, но воедно и се исплашени да побараат навремена здравствена помош за нивните срца.

Вашето срце треба да ја користи….

Вашата глава

За да разберете што е потребно за да живеете здрав живот и соодветно да дејствувате во тој правец, да ги менувате вашите навики за подобар квалитет на вашиот живот сега и во иднина

Вашето влијание

Како индивидуа која ќе биде пример за вашите најблиски и најсакани

Како здравствен професионалец за да им помогнете на вашите пациенти да направат позитивни промени за нивното здравје

Како работодавец да инвестирате во здравјето на срцето за вашите вработени

Како влада да имплементирате политики и иницијативи кои ќе доведат до подобро кардиоваскулатно здравје за целото општество

Вашата емпатија и сочуство

Да гледате над себе и дејствувате во наоски кои даваат подршка на најосетливите социјални слоеви: оние со срцеви болести кои имаат зголемен ризик за време на COVID-19 пандемијата

Посетете ја интернет страната worldheartday.org да дознаете повеќе.

Студии презентирани на конгресот на Американската срцева асоцијација 2019 година

Во текот на три дена од 16 до 18 ноември 2019 година во Филаделфија се одржа конгресот на Американската срцева асоцијација на кој се презентирани резултати од над 26 студии кои значајно го менуваат пристапот кон лекувањето на кардиоваскуларните болести. Клучните резултати од студиите со најзначајни сознанија се презентирани во следниот текст.

ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ

Поддршка за оралната антикоагулација кај атријална фибрилација по валвуларни операции

https://www.medscape.com/viewarticle/920376

Тромбоемболичен ризик кај два различни типа на атријална фибрилација (AF) и потенцијалот за редуцирање на истиот со орална антикоагулантна терапија (OAC), е многу поблизок отколку што се признава во клиничка тапракса.

Ризикот за тромбоемболичен настан е просечно еден од пет во тек на 4 години кај пациенти со новопојавена AF по изолирана операција на аортната или митралната валвула во споредба со пациенти со невалвуларна АF, (неповрзана со хируршко лекување), покажува студија спроведена воДанска.

ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ

Светски ден на срцето

Мото на овогодишниот светски ден на срцето

“МОЕТО СРЦЕ, ТВОЕТО СРЦЕ”

Повик за акција

Кампањата на Светската федерација за срце, по повод Светскиот ден на срцето 29-ти септември оваа година, ќе се фокусира кон заедничка цел – да се инспирира популацијата секој да си даде ветување на себе да го задржи своeто срце здраво: ветување кон кое луѓето можат да се придржуваат, ветувањe кон кое ќе пристапат индивидуално, ветување кое е насочено кон заедничка цел – здравјето на срцето е за секого, бидејќи ” секое отчукување на срцето е важно “.

Според кампањата секој треба да си го постави прашањето: Што можам да направам во овој момент за МОЕТО СРЦЕ … и ТВОЕТО СРЦЕ?

– прекини со пушењето!
– користи скали!
– вежбај!
– оди со велосипед на работа!

 

Комплетниот повик можете да го преземете ТУКА.

Симпозиум за АЦС

     Во организација на Македонското здружение по кардиологија на 04 и 05 септември 2018 година, се одржа Симпозиум на тема НОВИНИ ВО АКУТНИОТ КОРОНАРЕН СИНДРОМ. Симпозиумот беше подржан од страна на Европското Кардиолошко Здружение, под покровителство на Европската асоцијација за кардиоваскуларен имиџинг, Европската асоцијација за акутна срцева грижа и Работната група за коронарна патофизиологија и микроциркулација. Ова е прв од овој вид настан посветен на акутниот коронарен синдром а во соработка со водечките доктори од европските здруженија и работни групи. Овој настан на Македонското здружение по кардиологија обедини на едно место еминентни странски и домашни професори, експерти во областа на акутниот коронарен синдром и акутна срцева грижа како и кардиовасуларните техники на визуализација.

Комплетниот извештај од Симпозиумот можете да го преземете ТУКА.