Почитувани колеги,

Имаме голема чест и задоволство да ви посакамe добредојде на Вториот меѓународен симпозиум за тромбоза.

Со гордост го најавуваме овој симпозиум по втор пат, а истиот ќе се одржи од 9 до 10 април 2021 година. Овој онлајн симпозиум ќе ги опфати темите: Тромбозата како пост КОВИД-19 компликација, Примена на Европските упатства за пулмонален тромбоемболизам и Искуство од реалниот живот со дијагностички и терапевтски модалитети на венска тромбемболија.

Симпозиумот е наменет за кардиолози, специјалисти по васкуларна медицина, интернa медицина, хематологија и трансфузиона медицина, како и субспецијалисти и специјализанти.

Во името на Организациониот комитет ве поканувам да учествувате на Меѓународниот Симпозиум за тромбоза.

 

Проф. д-р Маријан Бошевски, PhD, FICA
Работна група за Периферна артериска болест и тромбоза
Генерален секретар на Македонското здружение по кардиологија
Email: marijanbosevski@yahoo.com

Програма на симпозиумот

Изложбен простор

РЕГИСТРАЦИЈА НА УЧЕСНИЦИ

 

 

Вид на учесник

Цена на регистрација

Учесници

1.540 ден

Специјализанти и студенти

1.090 ден

Во цените е вклучен ддв од 18%.

 

ЦЕЛОСНАТА РЕГИСТРАЦИЈА ВКЛУЧУВА:

–  Можност за учество на Симпозиумот
–  Сертификат со одобрени бодови од ЛКМ

 

НАПОМЕНА:

  • Акредитиран Сертификат од ЛКМ со одобрени бодови, ќе добие секој учесник кој бил онлајн присутен на Симпозиумот, и тоа минимум 60% од вкупното време на одржаниот Симпозиум (09 и 10.04.2021).
  • Сертификатот ќе биде доставен по завршување на Симпозиумот.

 

НАПОМЕНА:

Предавачите со прифатени орални предавања, целосно се ослободени од плаќање за регистрација.

Предавачите со прифатени постер презентации плаќаат 50% од висината на регистрацијата.

 Уплатите за регистрација на учесници се извршуваат на следната жиро сметка:

Глобал Нет Адв

Жиро сметка: 200-0031649772-96, Стопанска банка а.д. Скопје

Цел на плаќање: Втор Симпозиум за тромбоза”

 

За сите информации и детали за регистрација, техничка и логистичка поддршка, ве молиме обратете се до агенциите:

Глобал Нет Адв & ПруфПринт

Инфо телефони:071/317-377 и 070/221-066

Е-маил:globalnetadv@globalnetadv.mk и cvetanoski.slave@yahoo.com