Состанок на раководството на МЗК со Министерот за здравство (17.7.2023)

На ден 17.7.2023 во просториите на Министерството за здравство, Претседателот на Македонското здружение по кардиологија Проф. д-р Маријан Бошевски, во придружба со секретарот д-р. Беким Поцеста, оствари средба со Министерот за здравство д-р. Фатмир Меџити.

Заради преголемата оптовареност со кардиоваскуларните заболувања, кои сеуште се број еден по честота и смртност во земјата и глобално, во име на МЗК беше побарано од властите поголемо активирање и ревидирање на позитивната листа, пред се од страна на генеричките и иновативните лекови за антикоагулација, антиагрегација, но и осовремување на палетата за срцевата слабост и артериската хипертензија. 

Македонското здружение по кардиологија како водечко професионално здружение се залага и ќе даде подршка во мултидисциплинарниот пристап на цикулаторните заболувања во земјата, како и во понатамошните залагања за осовремување на третманот на кардиоваскуларните пациенти.