Светски ден на срцето 2012


 

Почитувани,

Македонското здружение по кардиологија по повод Светскиот ден на срцето 29 септември, Ве поканува на Стручен состанок на тема:
 
НОВИ ОРАЛНИ АНТИКОАГУЛАНТИ – НОВИ ПРЕДИЗВИЦИ ВО КАРДИОЛОГИЈАТА
 
Состанокот ќе се одржи во хотел Александар Палас, Скопје на 25.09.2012 година (вторник) со почеток во 14:00 часот.
 
Дневен ред:
 
      Отвoрање на стручниот состанокот
      Prof. Panagiotis Vardas, University Hospital of Heraklion, Heraklion,Crete, Greece, актуелен Претседател нa Европското кардиолошко здружение
    The burden of atrial fibrillation, current and future treatment options – the ESC guideline 2012
        Асс. Лидија Попоска, Универзитетска Клиника за кардиологија, Скопје
Постои ли јаз помеѓу водичите и клиничката пракса во менаџментот на атријалната фибрилација?
       Проф. Сашко Кедев, Универзитетска Клиника за кардиологија, Скопје
Артериска и венска тромбоза – местото на новите орални антикоагуланси
        Dr. Wolf Sittner, Bayer HealthCare
Rivaroxaban Overview of the Clinical Development Programme with update on key data milestones
        Дискусија
 
Состанокот е под покровителство на фармацевтската компанија Bayer HealthCare
 
Ќе ни преставува задоволство ако присуствувате на состанокот
 
             Скопје, 18.09.2012                                                  Преседател на МЗК
                                                                                           Проф.др.Сашко Кедев

 

    Прочитајте нешто повеќе за одбележувањето на светскиот ден на срцето

                              Одбележување на светскиот ден на срцето 2012

 
Categories:

admin

Напишете коментар