Конгреси на кардиологија во Р.Македонија

Од осамостојувањето на нашата држава, до денес, Македонското здружение по кардиологија има организирано пет кардиолошки конгреси со меѓународно учество.

Првиот Македонски конгрес по кардиологија со меѓународно учество – 1996
Вториот Македонски конгрес по кардиологија со меѓународно учество – 2002
Третиот Македонски конгрес по кардиологија со меѓународно учество – 2006
Четвртиот Македонски конгрес по кардиологија со меѓународно учество – 2010
Петтиот Македонски конгрес по кардиологија со меѓународно учество – 2014

Categories:

admin

Напишете коментар