Раководство

Претседател: Проф. д-р Маријан Бошевски
e-mail: marijanbosevski@yahoo.com; bosevski@cardiology.edu.mk

Претседател во избор: Вонреден проф. д-р Јорго Костов
e-mail: jorgokostov@gmail.com

Подпретседател: Науч Сор. д-р Ирена Митевска
е-mail: peovskai@yahoo.com

Генерален секретар/благајник:  Прим. д-р Беким Поцеста
e-mail: bekimpoc@yahoo.com

Членови на борд на Македонското Здржение по кардиологија:
Др.Ристе Секуловски
Др. Дубравка Маткова
Др. Атанас Горгиевски

Надзорна комисија
Прим. д-р Емилија Лазарова (претседател)
Ас.Др. Хајбер Таравари (заменик)
Ас,Др. Иван Василев
(Ас.Др.Филип Јанушевски,
Др. Славица Јорданова заменици членови)

Номинирачка комисија
Др.Емилија Додиќ (претседател)
Др.Александар Јовковски (заменик)
Др. Неџбедин Абази
(Др.Слаѓана Тупаре заменик член)

Етичка комисија
Виш Н.Сор. д-р Антонио Георгиев (претседател)
Др.Ненси Лозанче
Ас.Др.Саветка Паљошковска
(Ас.Др.Нела Костова замена)

Categories:

admin

Напишете коментар