Симпозиум Кардио-дијабетес

Почитувани колеги,

На 14-ти декември 2021 се одржа Симпозиум Кардио-дијабетес „Правиме ли доволно за пациентите со дијабетес и кардиоваскуларен ризик?“, презентацијата од симпозиумот можете да ја превземета на следниов линк:

Превземи ја презентацијата…