Конгреси
  5-ти МАКЕДОНСКИ КОНГРЕС ПО КАРДИОЛОГИЈА 2014
  Конгреси на кардиологија во Р.Македонија

 

 


Конгреси на кардиологија во Р.Македонија

 

Од осамостојувањето на нашата држава, до денес, Македонското здружение
по кардиологија има организирано четири кардиолошки конгреси со меѓународно учество.

  • Првиот Македонски конгрес по кардиологија со меѓународно учество - 1996

  • Вториот Македонски конгрес по кардиологија со меѓународно учество - 2002

  • Третиот Македонски конгрес по кардиологија со меѓународно учество - 2006

  • Четвртиот Македонски конгрес по кардиологија со меѓународно учество - 2010

  • Петтиот Македонски конгрес по кардиологија со меѓународно учество - 2014

 

 

МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЈА
contact@mscardiology.org.mk
ул. Водњанска бр. 17, 1000 Скопје, Р.Македонија
++389 2 3147189; ++389 2 3113116
admin mail