Едукација
  КМЕ (континуирана медицинска едукација)
  "Мала ЕХО школа"
  EAE Teaching Course for Advance Echocardiography

 

 


"Мала ЕХО школа"
 
1. Хронична митрална регургитација .pdf 2516 Kb
2. Мерење на кавитети и проценка на ЛК систолна функција .pdf 3682 Kb
3. Ехокардиографско иследување на десна комора .pdf 3626 Kb

 

МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЈА
contact@mscardiology.org.mk
ул. Водњанска бр. 17, 1000 Скопје, Р.Македонија
++389 2 3147189; ++389 2 3113116
admin mail